SMS brána do všetkých sietí CZ

Na této stránce se odesílají SMS ZDARMA.

Je zakázáno rozesílat obtěžující zprávy(SPAM) a SMS, které jsou proti zákonům ČR.

Z důvodu momentálně nedostačující kapacitě se v nepřihlášeném režimu zatím nedělí SMS do sítě O2 (Eurotel). V přihlášeném režimu se O2 dělí max. do 3 SMS po 56 znacích.

SMSky do sítě Vodafone nejsou doplňovány reklamou. 1 SMSka do sítě Vodafone má maximálně 152 znaků a je také dle potřeby rozdělována do více zpráv.

Do sítě O2 a Vodafone je nastaven limit mezi jednotlivými odesíláním 45 vteřin v přihlášeném režimu. Nepřihlášený návštěvník má limit 2minuty(z důvodu množícího se spamování).

POZOR, pokud odešlete SMS a aktualizujete tuto stránku, tak proběhne znovuodeslání zprávy.