Čo je SMS

 

SMS, alebo krátka textová správa, je skratka anglických slov Short Message Service. Ide o službu, ktorá je dostupná na väčšine digitálnych mobilných telefónoch. Správy možno prijímať a odosielať nielen na mobilných telefónoch, ale aj na niektorých pevných linkách. Odosielať sms správy je možné aj z internetu.

 

Čo je MMS
 

MMS je multimediálna správa (skratka MMS z anglického Multimedia Messaging Service). Nástupca SMS. Pomocou MMS je možné posielať okrem textu aj obrázky, audio a videoklipy. MMS správy sa prenáša pomocou GPRS.

 

Dĺžka SMS

Dĺžka SMS správy je obmedzená na 160 znakov. Samozrejme je možné písať dlhšie správy, avšak tie budú rozdelené práve po 160 znakoch na viac správ. Niektorí operátori ponúkajú posielanie sms správ zadarmo, často však za cenu pripojenia reklamného textu a tým obmedzenie dĺžky textu smsky. A prečo práve len 160 znakov? Podľa štandardu GSM je totiž pre sms správu povolené 1 120 bitov (= 140 bytov). Ako znaková sada sa používa ASCII, ktorá na kódovanie jedného znaku používa 7 bitov. Pre znaky, ktoré nie sú obsiahnuté v štandarde ASCII (napríklad české znaky s diakritikou) sa používa 16-bitové kódovanie UCS-2, v tom prípade so do jednej SMS správy vojde len 70 znakov.