Posielanie SMS cez  internet zadarmo

Zasielanie SMS (krátkych textových správ) cez internen je veľmi populárne. Popularitu získalo hlavne preto, že textové správy sa dajú posielať prostredníctvom vybranej SMS brány zadarmo. Výhodou je tiež to, že SMS sa môžu písať pohodlnejšie a rýchlejšie na klávesnici počítača. Je možnéaj prepojenie PC a mobilu a prostredníctvo software prenášať správy z mobilu do PC a opačne.

 

História SMS

Ako posielať SMS zadarmo

Kedy posielať SMS

Čo by mala SMS obsahovať

Druhy SMS

Novinky

Informácie pre návštevníkov

15.09.2009 19:21
Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste užívateľov naučili Vaše stránky pravidelne navštevovať je dôležité webovú prezentáciu pravidelne aktualizovať. pre automatickú distribúciu článku až k nám môžete využiť RSS kanály.

Webová prezentácia bola spustená

15.09.2009 19:20
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne vracať...